Bo'limlar

XALQARO ALOQALAR BO’LIMI

14-06-2018 348

Bo’lim boshlig’i:

MONITORING OLIB BORISH BO’LIMI

14-06-2018 304

Bo’lim boshlig’i:    Mamatkulova Ra'no Shuhratovna    Telefon: (0 371) 231-12-71    E-mail: r.mamatkulova@avtoilm.uz

NORMATIV XUJJATLARNI ISHLAB CHIQISH, O’QUV JARAYONLARINI NORMATIV-METODIK TA’MINLASH, MUVOFIQLASHTIRISH BO’LIMI

14-06-2018 357

Bo’lim boshlig’i:

YURIDIK BO’LIM

14-06-2018 347

   Yuristkonsult:    Rajabov Adxam Amrulloyevich    Telefon: (0 371) 231-12-69    E-mail: a.rajabov@avtoilm.uz  

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH VA MASOFADAN O’QITISH BO’LIMI

14-06-2018 350

Bo’lim boshlig’i:    Irmatov Abdumalik Abdubilol o'g'li    Telefon: (0 371) 231-12-71    E-mail: a.irmatov@avtoilm.uz

UMUMIY BO’LIM

14-06-2018 397

    Bo’lim boshlig’i:    Mavlyanberdiyeva Lola Maxmudovna    Telefon: (0 371) 231-12-69    E-mail: l.mavlyanberdiyeva@avtoilm.uz        

MOLIYA-BUXGALTERIYA HISOBI BO’LIMI

14-06-2018 274

  Bo’lim boshlig’i:    Haydarov Abduvohid Nurmamat o'g'li    Telefon: (0 371) 231-12-68    E-mail: a.haydarov@avtoilm.uz